Samenwerkingsverband

 

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is onderwijs dat goed past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Iedere leerling is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige leerlingen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.

RiBa
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBa kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. OBS de Draaimolen is aangesloten bij het Samenwerkingsverband RiBa, dat het gebied Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard bestrijkt. De scholen binnen RiBa werken samen, zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. De wijze waarop we gezamenlijk aan de slag gaan, komt vanuit het denken in mogelijkheden voor een leerling. De vraag die centraal staat is: Wat heeft een leerling nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen? Om voor een leerling tot de juiste invulling te komen, hebben we elkaar nodig.

Zie voor meer informatie de website van het Samenwerkingsverband: http://www.swv-riba.nl

Opleidingsschool

Onderwijsgroep OZHW maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Boss po. Samen met Hogeschool Rotterdam leiden wij jaarlijks zo'n 100 studenten op tot leraar basisonderwijs.

Studenten die deelnemen aan de opleidingsschool kunnen ook gebruik maken van het leer-werktraject bij OZHW. Werken en leren tegelijkertijd. Zo hebben we al goede ervaringen op kunnen doen met zij-instromers. Hiermee proberen we kwalitatief goede studenten te trekken die aan een heroriëntering toe zijn op hun eigen werkloopbaan.

Iedere OZHW-school heeft een schoolopleider, die leraren in opleiding (en startende leraren) coacht, zodat zij alle tools beheersen om het vak van leraar succesvol uit te kunnen voeren.

Schooltijden

 

Lestijden groep 1 t/m 8

 Maandag:  8:30 - 12:00 uur & 13:00 - 15:15 uur
 Dinsdag:  8:30 - 12:00 uur & 13:00 - 15:15 uur
 Woensdag:  8:30 - 12:30 uur  
 Donderdag:  8:30 - 12:00 uur  & 13:00 - 15:15 uur 
 Vrijdag:  8:30 - 12:30 uur   

Op beide locaties gaan de deuren voor de groepen ‘s morgens om 8:20 uur en ‘s middags om 12:50 uur open. De lessen beginnen stipt om 8:30 uur en 13:00 uur.

 

Victor de Verkenner

 

Het bestuur OZHW PO/VO en Stichting Kibeo zijn gestart met een 3+ groep bij ons op school.
Het aanbod is als aanvulling op de peuterspeelgroep van een van de organisaties binnen Barendrecht. Het aanbod heet “Victor de Verkenner”.

Het doel van de peutergroep is om kinderen die al bij ons zijn ingeschreven kennis te laten maken met elkaar, de school, de juffen en de andere kinderen in de school. Daarnaast kunnen de kinderen naar andere vormen van opvang zoals peutergroep en kinderopvang blijven gaan. Wij hebben zowel op locatie Stellingmolen als op locatie Bachlaan één dagdeel, de woensdagochtend, een Verkenners groep.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de locaties:
Locatie Bachlaan 0180-627431
Locatie Stellingmolen 0180-615895

Stichting de Overblijf

 

Het is mogelijk om tussen de middag over te blijven op school (TSO). Wij werken samen met TSO De Overblijf, een onafhankelijke instantie die gebruik maakt van de lokalen van onze school. U dient zelf bij de TSO op te geven wanneer uw kind hiervan gebruik maakt. Wij zorgen dat de kinderen die naar de TSO moeten, op school blijven. De TSO zorgt voor leerlingenlijsten, die bij de klaslokalen hangen. Deze zullen wij te allen tijde aanhouden. Periodiek heeft het management van de school een overleg met de TSO om te praten over lopende zaken en indien nodig over kinderen. De TSO informeert u wanneer zaken niet lopen zoals zou moeten. Voor meer informatie, prijzen en aanmeldingen, ga naar deoverblijf.nl. Let op: om een goed overzicht te kunnen houden op alle overblijfkinderen, vragen wij u erop toe te zien dat uw kind ‘s middags niet eerder dan 12.50 uur het plein op komt. Op dat moment gaan alle overblijfkinderen namelijk naar binnen en worden zij geteld.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.