Medezeggenschapsraad

 

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de WMO een overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR, maar overlegpartner.

Het overleg met de directie vindt een aantal maal per jaar plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie- en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de genoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen.

Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, computeronderwijs op school, veiligheid, formatiezaken (waaronder bijvoorbeeld de groepsgrootte), leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang en overige zaken.

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of bestuur over allerlei onderwerpen.

Om richting de achterban duidelijker aan te geven waar de MR voor staat, is er gewerkt aan een missie- en visiestatement:
Missie
De MR zet zich in voor goede kwaliteit van onderwijs en een veilige leer- en werkomgeving voor alle kinderen en personeelsleden. Door middel van een proactieve, aandachtige en constructieve opstelling wil de MR het beleid van de school kritisch volgen en beïnvloeden. De MR maakt daarbij gebruik van het instemmings-, advies- en initiatiefrecht.

Visie
Conform de visie van de Draaimolen staat het belang van het kind voorop. Om dit belang optimaal te kunnen dienen, wil de MR een laagdrempelig en zichtbaar orgaan zijn. Niet alleen voor de geledingen die het vertegenwoordigt, maar ook voor de overige partijen, als spin in het web binnen de OZHW-organisatie.

In een veilige omgeving met respect voor een ieders mening werkt de MR aan een stabiele organisatie, een afgestemde jaarkalender en heldere informatie. Door directe communicatie met de achterban en het houden van openbare vergaderingen wordt de betrokkenheid vergroot en groeit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school.

U kunt de M.R. altijd bereiken door één van de leden aan te spreken of te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag. Ook staan we open voor uw commentaar en horen we graag waar de MR zich volgens u op zou moeten richten. Hoe groter de ouderparticipatie hoe beter!

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.