Aanmelden
Als u uw zoon of dochter wilt inschrijven, maakt u eerst een afspraak met de directeur of de locatieleider voor een informatiegesprek en rondleiding. Na dit gesprek kunt u het inschrijfformulier mee krijgen. Direct een afspraak maken? Dat kan per mail, telefoon of met behulp van het contactformulier.

Kinderen die voor het eerst naar school gaan
Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van ons een uitnodiging voor het eerste kennismakingsbezoek. Met de groepsleerkracht kunt u enkele kennismakingsdagen afspreken. Als uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij naar school.

Nieuwe leerlingen die van een andere school komen
Soms kan er een reden zijn om van school te wisselen. In dit geval wordt er contact opgenomen met de ‘oude’ school van de leerling. Dit doen wij, omdat wij informatie over uw kind nodig hebben en mede daardoor kunnen zorgen voor een goede instroombegeleiding.