"Een plek waar samen spelen, leren, ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken centraal staan!"

In ons kindcentrum bundelen de twee professionele en vakkundige organisaties hun krachten en expertise. Wij zijn voor kinderen en ouders een vertrouwde plek met bekende gezichten waar opvang en onderwijs drempelloos in elkaar overgaan. De medewerkers hanteren er één visie op waarden, normen en omgangsvormen en op het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling. Ze hebben oog voor alle kinderen en ouders in het kindcentrum. In deze stabiele omgeving met de juiste begeleiding komen alle kinderen tot bloei, zodat ze een goede basis hebben voor de rest van hun leven en goed voorbereid zijn op het leven als middelbare scholier.

Aan de Bachlaan, een vertrouwde plek met een nieuw en uitdagend schoolplein, kunnen kinderen en ouders terecht voor opvang op het kinderdagverblijf (0-4 jaar), op de peuterspeelgroep (2-4 jaar), Victor de Verkenner (3+), en op de buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) en voor onderwijs op basisschool de Draaimolen (vanaf 4 jaar). Ook naschoolse activiteiten voor kinderen (sport en spel, drama, muziek, weerbaarheidstraining ed.) vinden plaats in het kindcentrum.

Aan de Stellingmolen een hebben we een peuterspeelgroep (2-4 jaar), Victor de Verkenner (3+), onderwijs op basisschool Daaimolen (vanaf 4 jaar) en buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) op één vertrouwde plek. Ook naschoolse activiteiten voor kinderen (sport en spel, drama, muziek, weerbaarheidstraining ed.) vinden plaats in het kindcentrum

Eén visie
In ons kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening.

Victor de Verkenner (3+)
In onze groep kan uw kind alvast wennen aan de school, meesters, juffen en de andere kinderen.

Bredeschool activiteiten stimuleren kinderen hun talenten te benutten, te delen en te bespreken.