De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het onderwijs op onze school:

  • Is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht¬† aansluitende jaren de basisschool kunnen doorlopen.
  • Legt de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
  • Is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
  • Gaat er mede vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De betekenis van de verscheidenheid van die waarden wordt onderkend.

De Draaimolen in RTL Lifestyle Experience

Onze school is op TV geweest! Het RTL4 programma lifestylexperience wilde in gethematiseerde afleveringen een aantal onderwijsorganisaties aan het woord laten, om te vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het basisonderwijs. Wij hebben hier natuurlijk graag onze medewerking aan verleend.