"Als ouder denken wij graag mee met het beleid van de school."

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de WMO  een overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR, maar overlegpartner.

Het overleg met de directie vindt een aantal maal per jaar plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie- en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de genoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen.

Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, computeronderwijs op school, veiligheid, formatiezaken (waaronder bijvoorbeeld de groepsgrootte), leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang en overige zaken.

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of bestuur over allerlei onderwerpen.

Het MR-bestuur:  

  • Martien Verstralen (voorzitter)
  • Joyce Engelen
  • Tamara de Swaaff
  • Namens het team:
  • Corina Kranendonk
  • Karin van Dongen
  • Annet Legerstee

 

MR.dedraaimolen@ozhw.nl