"Als leerling heb ik ook inspraak."

In 1989 is het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind vastgesteld. In dit verdrag neemt het recht op participatie van het kind een belangrijke plaats in. Op de Draaimolen vinden wij het belangrijk om te weten wat kinderen bezighoudt en wat ze vinden van de dingen die we op school doen. Het dagelijks samen leven en leren op school en in de klas schept een bron van mogelijkheden om de participatie van de kinderen gestalte te geven.
Vanuit deze visie functioneert sinds het schooljaar 2010-2011 een Kinderraad op onze school. Hierin zitten 2 kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Zij zijn de vertegenwoordigers van hun groep voor één schooljaar. Zij worden democratisch gekozen via verkiezingen die in de eigen groep worden gehouden.
De Kinderraad komt 6x per schooljaar bij elkaar. Voorafgaand aan elke vergadering bespreken de groepsvertegenwoordigers de agendapunten met hun groep. Na afloop van de vergadering brengen zij verslag uit van de resultaten.
Met het functioneren van de Kinderraad willen we bereiken dat:

  • de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen school wordt vergroot;
  • wij als schoolteam beter inzicht krijgen in wat de kinderen vinden van hun school en de dingen die we op school doen;
  • de kinderen kunnen oefenen met het formuleren van hun mening over zaken die hen direct aangaan;
  • de kinderen meer inzicht krijgen in de werking van de democratie.