Om het ontwikkelingsproces zo min mogelijk te verstoren is het natuurlijk de bedoeling zo veel mogelijk gebruik te maken van de schoolvakanties. Wilt u echter toch verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties dan wijzen wij u graag eerst op uw rechten en plichten zoals omschreven in de leerplichtwetgeving. Past uw verlofaanvraag binnen deze regelgeving, haal dan een aanvraagformulier bij een van de locatieleiders op. Aster en Diana kunnen u hier meer informatie over geven.

 

Lees ook de volledige`tekst van de leerplichtwet.